Datagedreven werken aan duurzame inzetbaarheid

Binnen organisaties is doorgaans veel informatie beschikbaar. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende data zoals verzuim- en verloopcijfers, contractinformatie en beschikbare data uit MTO's om maar wat te noemen. De vraag is, wat doe je met deze data? Door deze gegevens te combineren met inzichten uit ons DIWI-model, kunnen we de juiste inzichten verkrijgen over hoe we de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunnen verbeteren en daarmee de veerkracht van de organisatie kunnen vergroten. Het DIWI-model biedt begrip in verschillende aspecten zoals motivatie, werkrelaties, werkomstandigheden, (arbeids)voorwaarden, aanpassingsvermogen en competenties.

Bij Zoomin-HR geloven we sterk in de waarde van data. Door harde data zoals verzuimdata te combineren met zachte data, hoe medewerkers zaken ervaren, kunnen we een compleet beeld vormen van de situatie binnen jouw organisatie. 

Ons datagedreven aanpak stelt ons in staat om kennis te verkrijgen die verder gaat dan intuïtie en aannames. We identificeren trends, knelpunten en kansen die anders verborgen zouden blijven. Door deze informatie te gebruiken, kunnen we gerichte acties ondernemen om duurzame inzetbaarheid en werkgeluk te bevorderen.

 

DIWI: Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Indicator

Duurzame inzetbaarheid is geen momentopname, maar een cruciaal element voor het succes van jouw organisatie. Binnen een organisatie die investeert in werkgeluk en duurzame inzetbaarheid voelen medewerkers zich meer betrokken, zijn ze productiever en genieten ze een betere gezondheid.

Zoomin-HR biedt organisaties en individuele medewerkers de mogelijkheid om buitengewone prestaties te leveren op basis van een datagedreven aanpak en ons unieke wetenschappelijke model, het DIWI-model. Dit model is ontwikkeld door onze arbeids- en organisatiepsychologen en is gebaseerd op vooraanstaande wetenschappelijke theorieën.

Dankzij de diverse pijlers van ons model krijgen we inzicht in de duurzame inzetbaarheid en het werkgeluk binnen jouw organisatie. En het belangrijkste is dat we hier actie op ondernemen!

DIWI model (Duurzame Inzetbaarheid en Werkgeluk Indicator)

Doorlopend werken aan duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid vereist voortdurende aandacht en voortschrijdend inzicht. Daarom geloven wij in langdurige samenwerkingen. Na de implementatie van interventies voeren we een effectscan uit, waarbij we meten hoe we ervoor staan op zes pijlers van duurzame inzetbaarheid, evenals objectieve pijlers zoals verzuim, productiviteit, tevredenheid en exitcijfers. Dit geeft ons hernieuwd inzicht en biedt aanknopingspunten om voortdurend de juiste acties op de agenda te zetten. Op deze manier kunnen we met behulp van actuele inzichten voortdurend werken aan effect en resultaat.

Zo houden we elkaar scherp, zetten we steeds concrete verbeterstappen die we kunnen verdelen in korte en langere termijn interventies. De veerkracht van de organisatie blijft daarmee gewaarborgd.

Gericht werken aan duurzame inzetbaarheid 

We meten de huidige stand van zaken op zes pijlers van duurzame inzetbaarheid, evenals objectieve factoren zoals verzuim, productiviteit, tevredenheid en exitcijfers. Deze evaluatie verschaft nieuwe inzichten en biedt aanknopingspunten om continu de juiste maatregelen te nemen. Wij stellen een interventieplan op met bijbehorende interventiesuggesties.

Uiteraard blijven wij graag betrokken bij de opvolging van de gegeven adviezen. We kunnen op maat gerichte interventies uitvoeren op team-, afdeling- of organisatieniveau, of indien gewenst beleid opstellen. Op deze manier kunnen we voortdurend werken aan het behalen van effect en resultaat aan de hand van up-to-date inzichten.

Stand van zaken duurzame inzetbaarheid 

We meten de huidige stand van zaken op zes pijlers van duurzame inzetbaarheid, evenals objectieve factoren zoals verzuim, productiviteit, tevredenheid en exitcijfers. Deze evaluatie verschaft nieuwe inzichten en biedt aanknopingspunten om continu de juiste maatregelen te nemen.